PERSATUAN PEMINAT RADIO KOMUNIKASI (ROIP)

Jaringan RoIPMARS™

roipmars.com — roipmars.org.my

Perubahan domain RoIPMARS dari [*.com] ke [*.org.my]

Ruj: NtsMARS2022/01
Tarikh Notis: 20 Julai 2022 | 0100 MYT

Pengguna yang dihormati,

Per: Perubahan berjadual domain dari (roipmars.com) ke (roipmars.org.my)

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa domain roipmars.com akan berpindah ke roipmars.org.my yang akan dijadualkan pada awal bulan September 2022.

Sehubungan dengan itu, semua aplikasi yang terhubung dengan pelayan semasa akan dipindahkan perkhidmatannya ke pelayan baru pada ketetapan berikut;

Tarikh 1 - 5 September 2022
Masa Henti 12AM - 6AM
Perkhidmatan Terjejas
  • Laman sesawang
  • Aplikasi TeamSpeak
  • Aplikasi Mumble
  • Aplikasi Free Radio Network

Juga dimaklumkan bahawa pelayan & domain roipmars.com akan dihenti tugas pada waktu akhir pindahan dan semua akses akan dipautkan ke roipmars.org.my

Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila email kepada: [email protected]

Pentadbir Rangkaian

Pengurusan Kumpulan Rangkaian RoIPMARS